Volzet: er was plaats voor 11 gasten.

Deze sessie gaat door op vrijdag 23 februari van 10:30 tot 14:30.


Geluk. Iets waar we allemaal naar streven. Maar wat houdt geluk in voor jou en hoe zit het werkelijk in elkaar? Tijdens deze editie nemen we deze eindeloze zoektocht eens onder de loep en bespreken we op welke manier een andere kijk tot nieuwe inzichten kan leiden.