Voorwaarden

De websites www.degastenvanveerle.be is eigendom van Veerle Dobbelaere, met maatschappelijke zetel te Theophiel Roucourtstraat 30, 2600 Berchem.

De gasten van Veerle verbindt zich ertoe om uw vertrouwelijkheid online te beschermen. De gasten van Veerle meent dat de beste manier om de vertrouwelijkheid van de gebruikers van de website te beschermen is om hen mee te delen welke gegevens verzameld worden en hoe deze gebruikt worden.

Om beter tot uw dienst te zijn en te beantwoorden aan uw noden en belangen, verzamelt, verzendt en gebruikt De gasten van Veerle uw persoonsgegevens, onder het voorbehoud u te hebben bericht en uw toestemming te hebben verkregen.

Welke gegevens worden er verzameld?

- Uw naam en voornaam (verplicht) om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.
- Uw e-mail adres (verplicht) om u een bevestiging te sturen van de registratie op de website en van gedane bestellingen, om u de factuur toe te zenden, om emailnieuwsbrieven te sturen als u zich daarvoor heeft ingeschreven of voor verdere correspondentie.
- Telefoonnummer (verplicht) om contact met u op te nemen bij eventuele vragen
- Eventuele opmerkingen (niet verplicht) Om rekening te kunnen houden met specifieke wensen of allergieën bij de organisatie van het evenement waarvoor u zich inschreef.

De gasten van Veerle kan occasioneel haar privacy beleid aanpassen en deze veranderingen publiceren op deze pagina zodat u steeds op de hoogte bent van de gegevens die De gasten van Veerle verzamelt, het gebruik dat ze hiervan maakt en de omstandigheden waarin ze deze informatie verspreidt. De gasten van Veerle kan u op de hoogte brengen via e-mail of via de homepagina wanneer dergelijke veranderingen zich voordoen. De gasten van Veerle nodigt u evenwel uit om haar privacy beleid regelmatig na te gaan om de veranderingen te kennen.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

De gasten van Veerle kan van tijd tot tijd de informatie die u haar hebt verstrekt gebruiken voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor direct mailing via brochures of via e-mail of voor het analyseren van het gedrag van de websitebezoekers,…)

In de mate dat u uw voorafgaandelijke toestemming hebt gegeven, kan De gasten van Veerle de door u verstrekte gegevens delen met andere nauwkeurig uitgekozen bedrijven.

De gasten van Veerle ontwikkelt voortdurend producten en diensten op basis van informatie en reacties die ze ontvangt van de websitegebruikers en de gebruikers van haar producten en diensten. Het kan gebeuren dat De gasten van Veerle deze informatie met u deelt, waarbij ze u informeert over andere producten die volgens haar waardevol kunnen zijn en u mogelijk interesseren.

Indien u dergelijke berichten niet wenst te ontvangen, gelieve dit dan simpelweg te melden wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt of stuur De gasten van Veerle een e-mail naar het volgende adres: Veerle@veerledobbelaere.be

Om beter te begrijpen hoe u en andere websitegebruikers, met de website omgaan en u op die manier een betere dienst te verschaffen, De gasten van Veerle uw persoonsgegevens ook gebruiken om de activiteit op de website te volgen.

NIET VERDELEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Uw informatie zal enkel gebruikt worden voor interne informatie en het versturen van mailings over nieuwe producten of diensten waarvoor u zich ten alle tijden kan uitschrijven. De gasten van Veerle verspreidt geen gegevens over uw individuele bezoeken op de website of persoonlijke informatie die uw identiteit vrijgeven aan andere derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming of in de gevallen voorzien door de wet.

Aan wie kunnen we uw gegevens doorgeven?
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:
- Leveranciers: De gasten van Veerle gebruikt leveranciers voor websitebeheer, webhosting en e-mail marketing. De website beheer en hosting krijgen slechts toegang tot uw gegevens indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
Voor e-mail marketing gebruiken we Mailchimp als ons platvorm. De gegevens worden enkel doorgestuurd naar deze partij (buiten de Europese Economische Ruimte (EER)) indien u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het ontvangen van onze nieuwsbrieven.

- Boekhouder: De gegevens die op uw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze boekhouder.

- Juridische adviseurs: Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens door te geven aan een juridische adviseur. In dit geval zullen wij enkel de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn voor het beheer van het dossier.

- Overheidsinstanties: indien wij wettelijk gebonden zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld de belastingdienst.

BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Uw informatie zal bewaard worden op een externe gegevensbestand van Mailchimp waarvoor enkel De gasten van Veerle over de toegang beschikt. 

De gasten van Veerle neemt alle redelijke maatregelen met het oog op de bescherming van identiteitsgegevens die u verzendt naar de website, en om deze gegevens te beschermen voor ieder verlies, foutief gebruik en onwettige toegang, publicatie, aanpassing of vernietiging en dit overeenkomstig haar vertrouwensbeleid.

De gasten van Veerle wijst u op het feit dat geen enkele internet verbinding volledig zeker en onfeilbaar is. Het kan onder meer gebeuren dat een e-mail verstuurd naar of van de website weinig zeker is.

MACHTIGING

Wanneer u de website gebruikt en uw gegevens verschaft, stemt u toe met het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens door De gasten van Veerle zoals omschreven in deze verklaring.

JUISTHEID VAN DE PERSOONLIJKE INFORMATIE

U kan de gegevens controleren die De gasten van Veerle bewaart op uw naam door een e-mail te sturen naar Veerle@veerledobbelaere.be. De gasten van Veerle zal het mogelijke doen om u deze informatie te verschaffen (die ze bewaart) binnen de tijdelijk wettelijk passende grenzen. U kan De gasten van Veerle ook verzoeken om alle feitelijke onjuistheden te verbeteren betreffende deze informatie of om eender welk deel van de informatie te verwijderen uit de De gasten van Veerle databank.

CONTACT

Indien u verdere vragen, opmerkingen of twijfels hebt over deze verklaring betreffende bescherming van de persoonlijke levenssfeer of over het gebruik van deze informatie op de website, of indien u een einde wenst te stellen aan deze communicaties, gelieve contact op te nemen met ons door een e-mail te sturen naar Veerle@veerledobbelaere.be.